Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļā (PN) tiek realizētas akadēmiskas un profesionālas studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora līmenī.  Studiju laikā tiek izmantotas daudzveidīgas un interesantas mācību metodes, tās dod iespēju labāk izprast un izzināt sevi un citus, risināt problēmas dažādos līmeņos, veicināt psiholoģisko labklājību sev un citiem. 

Psiholoģijas nodaļā strādājošie mācībspēki izceļas gan ar teorētiskām zināšanām, pētnieciskām prasmēm, akadēmisko pieredzi, gan arī ar ilggadēju pieredzi un ekspertīzi dažādās ar psiholoģiju saistītās profesionālās darbības jomās - psiholoģiskajā konsultēšanā, grupu vadīšanā, psihoterapijā un psiholoģiskā novērtēšanā. Psiholoģijas nodaļas mācībspēki ir ieguvuši izglītību Stokholmas Universitātē, Bergenas Universitātē, Ostenbrukas Universitātē, Hārvardas Universitātē, Latvijas Universitātē, u.c. 95% docētāju ir ar doktora grādu. Nodaļā tiek realizēti 11 starptautiska un nacionāla mēroga zinātniski projekti sadarbībā ar citām augstskolām, pētniecības institūcijām un uzņēmējiem.

Mācībspēki

 

Psiholoģijas nodaļas mācībspēku konsultācijas laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā

 

Telpa

Kontakti

Pasn. Krišus Ancāns

 

ikrisus.ancans@lu.lv

Prof. Ivars Austers

209

ivars.austers@lu.lv
67034834

Pasn. Ieva Baumane

 

ieva.baumane@lu.lv

Pasn. Linda Berga

 

lb10106@lu.lv

Doc. Maija Biseniece

206

maija.biseniece@lu.lv

Asoc. prof. p.i. Ieva Bite

235

ieva.bite@lu.lv

Doc. Ilze Damberga

208

ilze.damberga@lu.lv

Prof. Ģirts Dimdiņš

209

girts.dimdins@lu.lv

Asoc. prof. Aija Dudkina

206

aija.dudkina@lu.lv

Doc. Anda Gaitniece-Putāne

206

anda.gaitniece-putane@lu.lv

Pasn. Inga Jurševska

 

inga.jursevska@lu.lv

Doc. Silvija Kristapsone

 

silvija.kristapsone@lu.lv

Asoc. prof. Aleksandrs Koļesovs

206

aleksandrs.kolesovs@lu.lv

Pasn. Zita Krūmiņa

 

zita.krumina@lu.lv

Pasn. Inga Lubāne

 

il13005@lu.lv

Asoc. prof. Baiba Martinsone

208

baiba.martinsone@lu.lv

Assoc. prof. Anika Miltuze

234

anika.miltuze@lu.lv

Pasn. Dina Moldovana

 

dina.moldovana@lu.lv

Doc. Inese Muzikante

 

inese.muzikante@lu.lv

Doc. p.i. Uldis Pāvuls

 

uldis.pavuls@lu.lv

Doc. Laura Pirsko

234

laura.pirsko@lu.lv

Doc. Alla Plaude

206

alla.plaude@lu.lv

Prof. Malgožata Raščevska

101b.

malgozata.rascevska@lu.lv

Prof. Sandra Beatrice Sebre

235

sandra.sebre@lu.lv

Doc. Inga Skreitule-Pikše

 

inga.skreitule-pikse@lu.lv

Doc. Ieva Stokenberga

204

ieva.stokenberga@lu.lv

Doc. Evija Strika

208

evija.strika@lu.lv

Prof. Guna Svence

234

guna.svence@lu.lv

Doc. Anda Upmane

234

anda.upmane@lu.lv

Lekt. Edmunds Vanags

206

edmunds.vanags@lu.lv