Mākslas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa (MTN) izveidota 2018. gada 3. septembrī – tā ir jaunākā Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes struktūrvienība. Nodaļā apvienojušies mācībspēki, kuru akadēmiskās, radošās un pētnieciskās intereses saistītas ar vizuāli plastisko mākslu, dizainu un lietišķo mākslu. Mēs esam radoši un zinoši savas jomas profesionāļi – mākslinieki, arhitekti, saziņas un vides dizaineri, amata meistari un savu darbu mīloši pedagogi. Pārstāvot radošās industrijas, mēs veicinām arī dizaina pētniecības un dizaina izglītības attīstību Latvijā. Trešdaļai nodaļas ievēlētā akadēmiskā personāla jau ir doktora grāds, un citi vēl ir ceļā uz to.

Nodaļas darbības pamatā ir radošums, starpdisciplinaritāte un oriģinalitāte, tās mērķis – attīstīt inovatīvu un tautsaimniecībai nozīmīgu pētniecības, dizaina un radošo izpausmju darbību. Mēs turpinām attīstīt un pilnveidot studiju virzienu Mākslas Latvijas Universitātē un rūpējamies par MTN pārstāvēto nozaru – starpdisciplināro radošo industriju un izglītības zinātņu – sasniegumu atpazīstamību Latvijā un starptautiskās sadarbības telpā.

Nodaļas mācībspēki

 

Mācībspēku konsultāciju laiku lūdzam iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā.

 

Telpa

Kontakti

Asoc. prof. Austra Avotiņa

408

austra.avotina@lu.lv
67034816

Lekt. p.i. Ilze Biezā

406

ilze.bieza@lu.lv

Lekt. Austra Celmiņa-Ķeirāne 406

austra.celmina-keirane@lu.lv

Pasn. Dāvis Dreimanis  

davisdrei@gmail.com

Lekt. Agris Dzilna

 

agris.dzilna@lu.lv

Lekt. Ingrīda Irbe

407

ingrida.irbe@lu.lv

Lekt. Andra Irbīte

 

andra.irbite@lu.lv

Lekt. Diāna Janele

406

diana.janele@lu.lv

Doc. Inguna Karlsone

406

inguna.karlsone@lu.lv

Prof. Vladimirs Kincāns

407

vladimirs.kincans@lu.lv

Lekt. Mārīte Kokina-Lilo

111

marite.kokina-lilo@lu.lv

Lekt. p.i. Ardis Markss

 

ardis.markss@lu.lv

Lekt. p.i. Jānis Mežulis

 

janis.mezulis@lu.lv

Pasn. Olafs Muižnieks

 

olafs.muiznieks@lu.lv

Lekt. Agata Muze

406

agata.muze@lu.lv

Doc. Juris Nikiforovs

407

juris.nikiforovs@lu.lv

Lekt. Aivars Plotka

 

aivars.plotka@lu.lv

Lekt. Lolita Šelvaha

111

lolita.selvaha@lu.lv

Lekt. Gunta Treimane

 

gunta.treimane@lu.lv

Asoc. prof. Māra Urdziņa-Deruma

111

mara.urdzina-deruma@lu.lv

Doc. p.i. Mārtiņš Veide

 

martins.veide@lu.lv

Lekt. Ēra Zalcmane

19

era.zalcmane@lu.lv