Mākslas un tehnoloģiju nodaļas
vadītāja: Asoc. prof., Dr.paed. Austra Avotiņa

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 408. telpa
Tālrunis: 67034816 
E-pasts: austra.avotina@lu.lv

Pieņemšanas laiks: otrdienās 12.00 - 14.00

2008. gadā tika izveidota profesionālā bakalaura studiju programma „Māksla” ar divām kvalifikācijām – „Datordizainers” un „Interjera dizainers”.

Nodaļas metodiķe: Aija Grāvīte

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 
Tālrunis:  67034813
E-pasts: aija.gravite@lu.lv

Pieņemšanas laiks 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 
10.00 - 12.30 13.00 - 16.00

Mākslas un tehnoloģiju nodaļas mācībspēku konsultācijas
(laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā) 

 

Telpa

Kontakti

Asoc. prof. Austra Avotiņa

408

austra.avotina@lu.lv
67034816

Lekt. p.i. Ilze Biezā

406

ilze.bieza@lu.lv

Lekt. Austra Celmiņa-Ķeirāne 406

austra.celmina-keirane@lu.lv

Pasn. Dāvis Dreimanis  

davisdrei@gmail.com

Lekt. Agris Dzilna

 

agris.dzilna@lu.lv

Lekt. Ingrīda Irbe

407

ingrida.irbe@lu.lv

Lekt. Andra Irbīte

 

andra.irbite@lu.lv

Lekt. Diāna Janele

406

diana.janele@lu.lv

Doc. Inguna Karlsone

406

inguna.karlsone@lu.lv

Prof. Vladimirs Kincāns

407

vladimirs.kincans@lu.lv

Lekt. Mārīte Kokina-Lilo

111

marite.kokina-lilo@lu.lv

Lekt. p.i. Ardis Markss

 

ardis.markss@lu.lv

Lekt. p.i. Jānis Mežulis

 

janis.mezulis@lu.lv

Pasn. Olafs Muižnieks

 

olafs.muiznieks@lu.lv

Lekt. Agata Muze

406

agata.muze@lu.lv

Doc. Juris Nikiforovs

407

juris.nikiforovs@lu.lv

Lekt. Aivars Plotka

 

aivars.plotka@lu.lv

Lekt. Lolita Šelvaha

111

lolita.selvaha@lu.lv

Lekt. Gunta Treimane

 

gunta.treimane@lu.lv

Asoc. prof. Māra Urdziņa-Deruma

111

mara.urdzina-deruma@lu.lv

Doc. p.i. Mārtiņš Veide

 

martins.veide@lu.lv

Lekt. Ēra Zalcmane

19

era.zalcmane@lu.lv