Studiju servisa centrs

Studiju programmaMetodiķis/ lietvedisPieņemšanas laiks

Pirmsskolas izglītības skolotājs 1.līm. PSP

Pirmsskolas izglītības pedagogs 1.līm. PSP

Pirmsskolas izglītības skolotājs PBSP (9.semestris)

Pirmsskolas skolotājs 1.līm. PSP

Tatjana Kosireva

202. telpa

67034828

tatjana.kosireva@lu.lv

IV
09.00 - 12.30      
13.00 - 17.00

VI
10.00 - 18.00

Sporta treneris 1.līm. PSP

Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība BSP

Ruta Trautmane

224.telpa

ruta.trautmane@lu.lv 

 

Sociālais pedagogs PBSP

Skolotājs PBSP
 - Informātikas un programmēšanas skolotājs
 - Kultoroloģijas skolotājs
 - Sporta skolotājs
 - Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 - Angļu, vācu valodas skolotājs
 - Vizuālās mākslas skolotājs
 - Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs
 - Pirmsskolas skolotājs
 - Sākumizglītības skolotājs

Inese Ranka

306. telpa

67034818

inese.ranka@lu.lv

I
11.00 - 13.00
14.00 - 17.00
II - V
10.00 - 13.00
14.00 - 16.00

Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds PBSP

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs PBSP

Ineta Būdniece

202. telpa

67034823

ineta.budniece@lu.lv

I - V
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt 1 priekšmetu pamatskolā PBSP

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs PBSP

Skolotājs 2.līm PSP

Skolotājs logopēds 2.līm PSP

Skolotājs PMSP

Evija Bogdana

202. telpa

67034824

evija.bogdana@lu.lv

I - V
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00
Psiholoģija BSP

Zane Krezevska

224. telpa

67034817

zane.krezevska@lu.lv

 

Psiholoģija PMSP

Māksla PBSP

Alise Ikauniece

417. telpa

67034842

alise.ikauniece@lu.lv

Iepriekš vienojoties e-pastā

Psiholoģija DOK

Izglītības vadība DOK

Ruta Tilgasa

324. telpa

67034820

ruta.tilgasa@lu.lv

 

Izglītības zinātnes MSP

Izglītības vadība PMSP

Dažādības pedagoģiskie risinājumi MSP

Pedagoģija MSP

Jolanta Zastavnaja

417. telpa

67034845

jolanta.zastavnaja@lu.lv

Laiku iepriekš
saskaņot, sazinoties e-pastā

Pedagoģija DOK

Aija Grāvīte

222. telpa

67034813

aija.gravite@lu.lv

 
Nodarbību/ slodžu plānotāji  
 

Laima Mitenberga

323. telpa

67034819

laima.mitenberga@lu.lv

 
 

Ruta Tilgasa

324. telpa

67034820

ruta.tilgasa@lu.lv

 
 

Dina Minčenoka

202. telpa

67034822

dina.mincenoka@lu.lv

 
 

Indra Zīle

202. telpa

67034821

indra.zile@lu.lv

 
 

Baiba Upīte

208. telpa

67034814

baiba.upite@lu.lv

I - V
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00