Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas vadītāja

Nodaļas mācībspēki

 

Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas mācībspēku konsultācijas 
(laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

Kontakti

Telpa

Pasn. Ineta Aizporiete

ineta.aizporiete@lu.lv

 

Prof. Zenta Anspoka

zenta.anspoka@lu.lv

403

Lekt. Dace Augstkalne

dace.augstkalne@lu.lv

212

Doc. Līga Āboltiņa

liga.aboltina@lu.lv

236

Pasn. Baiba Brice

baiba.brice@lu.lv

 

Asoc. prof. Ilze Briška

ilze.briska@lu.lv

236

Lekt. p.i. Inese Eglīte

inese.eglite@lu.lv

 

Doc. Inese Freiberga

inese.freiberga@lu.lv

212

Asoc. prof. Ineta Helmane

ineta.helmane@lu.lv

236

Pasn. Anita Ieriķe

anita.ierike@lu.lv

 

Prof. Inese Jurgena

inese.jurgena@lu.lv

410

Pasn. Inga Jurgena

inga.jurgena@lu.lv

 

Docenta p.i. Daiga Kalēja -Gasparoviča

daiga.kaleja-gasparovica@lu.lv

403

Pasn. Ilze Kricka

ilze.kricka@lu.lv

 

Pasn. Līga Krūmiņa

lk11009@lu.lv

 

Lekt. Ērika Lanka

erika.lanka@lu.lv

229

Pasn. Irina Laurenova

irina.laurenova@lu.lv

 

Prof. Anna Līduma

anna.liduma@lu.lv

410

Pasn. Anita Maculēviča

anita.maculevica@lu.lv

 

Pasn. Palma Mārīte

marite.palma@lu.lv

 

Prof. Anita Petere

anita.petere@lu.lv

403

Pasn. Mārīte Poiša

marite.poisa@lu.lv

 

Lekt. Rasma Purmale

rasma.purmale@lu.lv

212

Doc. Antra Randoha

antra.randoha@lu.lv

212

Pasn. Gunta Reķe

gunta.reke@lu.lv

 

Pasn. Dace Rimaševska

dace.rimasevska@lu.lv

 

Asoc. prof. Romenkova Valentīna

valentina.romenkova@lu.lv

212

Pasn. Aija Saliņa

aija.studente@lu.lv

 

Docenta p.i. Gunta Siliņa Jasjukēviča

gunta.silina-jasjukevica@lu.lv

403

Lekt. Zane Skribanovska

zane.skribanovska@lu.lv

212

Doc. Inga Stangaine

inga.stangaine@lu.lv

212

Lektora p.i. Eļena Stepanova

elena.stepanova@lu.lv

 

Doc. Ligita Stramkale

ligita.stramkale@lu.lv

403

Doc. Ilze Šūmane

ilze.sumane@lu.lv

236

Asoc. prof. Agrita Tauriņa

agrita.taurina@lu.lv

212

Pasn. Užule Kristīne

kristine.uzule@lu.lv

 

Doc. Dagnija Vigule

dagnija.vigule@lu.lv

212

Prof. Tija Zīriņa

tija.zirina@lu.lv

212

Pasn. Laila Zudāne

laila.zudane@.lu.lv