Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas
vadītāja: Asoc. prof., Dr.paed. Ineta Helmane

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 326. telpa
Tālrunis: 67034833 
E-pasts: ineta.helmane@lu.lv

Pieņemšanas laiks: otrdienās 12.00 - 14.00

Nodaļas metodiķe: Alise Oļesika

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 310.a telpa
Tālrunis: 67034831 
E-pasts: alise.olesika@lu.lv

Pieņemšanas laiks: 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 9.00 - 16.00

Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas mācībspēku konsultācijas 
(laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

Telpa

Kontakti

Prof. Zenta Anspoka

403

zenta.anspoka@lu.lv

Lekt. Dace Augstkalne

212

dace.augstkalne@lu.lv

Doc. Līga Āboltiņa

236

liga.aboltina@lu.lv
67034830

Pasn. Baiba Brice

 

baiba.brice@lu.lv

Asoc. prof. Ilze Briška

 

ilze.briska@lu.lv

Asoc. prof. Irina Direktorenko

 

irina.direktorenko@lu.lv

Lekt. p.i. Inese Eglīte

 

inese.eglite@lu.lv

Doc. Inese Freiberga

 

inese.freiberga@lu.lv

Asoc. prof. Ineta Helmane

236

ineta.helmane@lu.lv
67034830

Pasn. Anita Ieriķe

 

anita.ierike@lu.lv

Prof. Inese Jurgena

 

inese.jurgena@lu.lv

Pasn. Inga Jurgena

 

inga.jurgena@lu.lv

Doc. Daiga Kalēja-Gasparoviča

 

daiga.kaleja-gasparovica@lu.lv

Lekt. Aija Kalve

 

aija.kalve@lu.lv

Pasn. Daina Kājiņa

 

daina.kajina@lu.lv

Pasn. Ilze Kricka

 

ilze.kricka@lu.lv

Lekt. Ērika Lanka

229

erika.lanka@lu.lv

Prof. Anna Līduma

 

anna.liduma@lu.lv

Pasn. Anita Maculēviča

 

anita.maculevica@lu.lv

Pasn. Nataļja Malašonoka

 

natalja.malasonoka@lu.lv

Pasn. Sandra Miezīte

 

sandra.miezite@lu.lv

Prof. Anita Petere

403

anita.petere@lu.lv

Pasn. Mārīte Poiša

 

marite.poisa@lu.lv

Lekt. Ligita Priede

212

ligita.priede@lu.lv

Lekt. Rasma Purmale

 

rasma.purmale@lu.lv

Doc. Antra Randoha

212

antra.randoha@lu.lv

Asoc. prof. Valentīna Romenkova

 

valentina.romenkova@lu.lv

Doc. p.i. Gunta Siliņa-Jasjukeviča

403

gunta.silina-jasjukevica@lu.lv

Prof. Maruta Sīle

 

maruta.sile@lu.lv

Pasn. Zane Skribanovska

 

zane.skribanovska@lu.lv

Doc. Inga Stangaine

212

inga.stangaine@lu.lv

Pasn. Jeļena Stepanova

 

jelena.stepanova@lu.lv

Doc. Ligita Stramkale

403

ligita.stramkale@lu.lv

Pasn. Aija Studente

 

aija.studente@lu.lv

Pasn. Anda Štoka-Šņepste

 

anda.stoka-snepste@lu.lv

Doc. Ilze Šūmane

236

ilze.sumane@lu.lv
67034830

Asoc. prof. Agrita Tauriņa

 

agrita.taurina@lu.lv

Lekt. Vladislava Uršuļska

212

vladislava.ursulska@lu.lv

Pasn. Kristīne Užule

 

kristine.uzule@lu.lv

Doc. Dagnija Vigule

 

dagnija.vigule@lu.lv

Lekt. Rūta Vociša

 

ruta.vocisa@lu.lv

Prof. Elita Volāne

 

elita.volane@lu.lv

Prof. Tija Zīriņa

212

tija.zirina@lu.lv