Cienījamie darba devēji - lūdzam Jūs raksturot  Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (turpmāk LU PPMF) studiju programmu absolventus, kuri strādā Jūsu iestādē un/vai uzsākuši darbu pēdējo 3 gadu laikā. Šī informāciju ir nepieciešama, lai pilnveidotu studiju procesu. 

APTAUJA par LU PPMF absolventiem

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienība

Prezidente, valdes priekšēdētāja: Rudīte Andersone, e-pasts: ruditean@latnet.lv

Viceprezidente, valdes priekšsēdētājas vietniece: Elita Rītere, e-pasts: elita.ritere@gmail.com

Rīgas zona: Ilga Čečina
Vidzemes zona: Gunta Lāce
Kurzemes zona: Anita Poriņa
Zemgales zona: Lilita Krastiņa
Latgales zona: Jeļena Azareviča

Revīzijas komisijas priekšēdētāja: Sarmīte Krūmiņa

Revīzijas komisijas locekle: Edīte Teterovska

AKTUĀLI!

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference  "Ja matemātika patīk" notika 2019.gada 11.-12. oktobrī. KONFERENCES PROGRAMMA.

KONFERENCES MATERIĀLI 

Latvijas Valsts prezidenta apsveikums

Profesora Jāņa Menča mantojums
Profesora Jāņa Menča atziņas

Par izmaiņām matemātikas saturā vidusskolā

Ko varam darīt jau šodien, gaidot jauno mācību standartu?

Classkick izmantošana mācību procesā

MMC (Meridian Mathematics competition) konkurss

A.Liepas Neklātienes matemātikas skola

No mācekļa par meistaru

Pētniecība un diferenciācija mācību procesā​​​

Starpdisciplinārā pieeja matemātikas stundās​​​​​​ (ppsx)

 

Darbības mērķi
veicināt Latvijas Republikas mājturības izglītības attīstību, celt mājturības pedagogu prestižu, paaugstināt viņu kvalifikāciju, stimulēt pedagogu sadarbību, profesionālās meistarības izaugsmi, pieredzes apzināšanu un radošo izmantošanu, veicināt pētījumus mājturības izglītībā, uzturēt kontaktus un iestāties līdzīgās starptautiskās organizācijās.

Aktualitātes

Tuvojas pieteikšanās un darbu iesniegšanas termiņš atklātajām dizaina un tehnoloģiju olimpiādēm, kas norisināsies 2020. gada 20. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1:

 • 7. atklātās dizaina un tehnoloģiju olimpiādes "Dizaina domāšana: radošums vai loģika?" Nolikums.
  Kontaktinformācija: Lolita Šelvaha, tālr. 26517197; Dace Sondare, tālr. 26030955.
 • 16. atklātās dizaina un tehnoloģiju olimpiādes (šķiedru mākslā) Nolikums.
  Kontaktinformācija: Māra Urdziņa – Deruma, tālr. 29363294; Līga Barbara, tālr. 26516599.­

 

 

Prezidente:
Inese Štekele, tālr. 29243087, e-pasts: inese.stekele@riga.lv

Viceprezidente:
Rita Kalniškāne, tālr. 29131429, e-pasts: kalniskane@inbox.lv

Valdes locekļi:
Linda Daniela, tālr. 29408896, e-pasts: linda.daniela@lu.lv
Valda Tolstjakova
Daina Šulce
Vikārijs Mihejevs
Daiga Vaitniece

Reģionu koordinatori:
Daina Šulce - Rīga, Pierīga, Jelgavas un Bauskas novads, tālr. 29436227
Margrieta Laimiņa - Jūrmalas pilsēta, tālr. 2928517
Vikārijs Mihejevs - Ogres un Aizkraukles novads, tālr. 29504271

Par Latvijas sociālo pedagogu asociāciju (LSPA) ()
LSPA statūti ()

Institūcijas, kuras sniedz diennakts palīdzību krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm Rīgas pilsētā ()
Atbalsta personāla sadarbība skolā ()
Rīcības shēma incidenta gadījumā skolā ()

Prezentācija ()

Prezentācija sociālo pedagogu praktiski zinātniskajai konferencei ()

Sadarbības partneri

 • Lithuanian social pedagogue association, president Auksei Petruskeviciutei
 • Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vecāku konsultatīvā padome
 • Liepājas Universitāte
 • Latvijas skolu psihologu asociācija

BPVA kopsapulces 24.05.2019. programma

Sadarbības partneri:

BALTIJOS PEDAGOGIKOS ISTORIKŲ ASOCIACIJA

Baltijos pedagogikos istorikų asociacijos (BPIA) pagrindinės veiklos kryptys yra šios: pedagoginės minties, pedagogikos, kaip ugdymo mokslo, mokytojų rengimo, švietimo institucijų raidos Baltijos šalyse tyrimai. Publikuoti tyrimų duomenys padės Europos šalims geriau susipažinti su Baltijos šalių ugdymo mokslo ir švietimo istorija, paskatins domėtis ja.

BALTI KOOLIAJALOOLASTE ÜHENDUS

Balti Kooliajaloolaste Ühenduse (BKÜ) peamisteks tegevussuundadeks on kasvatusteaduse arengu, õpetajakutse, haridusasutuste ning pedagoogilise mõtte ajaloo uurimine ja hindamine Balti riikides, samuti huvi äratamine Balti riikide aja- ja kultuuriloo vastu Euroopa kontekstis.

Kultūras pedagogu biedrībā sadarbojas kultūras un mākslas pedagoģijas pārstāvji – studenti, skolotāji, pasniedzēji, zinātnieki un entuziasti. Apvienojot savas zināšanas un idejas, mēs vēlamies pilnveidot kultūras vērtību izpratni un paaugstināt to nozīmi mācību procesā izglītības iestādēs.

Kultūras pedagogu biedrības mērķi:

 • Sekmēt kultūras vērtību izpratni sabiedrībā un kultūrkompetences aktualitāti izglītībā;
 • Sniegt informatīvu un metodisku atbalstu, veicinot kultūras izglītības speciālistu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu.

Kultūras pedagogu biedrības uzdevumi:

 • Piedalīties konceptuālu jautājumu risināšanā par kultūras, kultūras vēstures un kulturoloģijas apguvi izglītības iestādēs;
 • Iesaistīties projektos un programmās, kas skar izglītības dokumentu, metodisko materiālu un mācību līdzekļu izstrādi un pilnveidi.
Biedrības dibinātāji

Dr. paed. Austra Avotiņa, mākslas zinātniece, Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) asociētā profesore
Dr. sc. admin. Andrejs Mūrnieks, LU PPMF docents
Ļevs Rusilo, LU PPMF students
Mg. philol. Valērija Frolovičeva, LU PPMF studente

Kontaktinformācija:

E-pasts: Kulturas.pedagogi@gmail.com