Dokumentu iesniegšana līdz 19.11.2020.

Vairāk par informācijas: PPMF Dome