Kontaktu meklētājs

Egija Laganovska

Pētnieks
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Pētnieks
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Pedagoģijas zinātniskais institūts
Lektors
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Skolotāju izglītības nodaļa