Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Līga Čakāne

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

pētnieks

67033741

liga.cakane@lu.lv

Ireta Čekse

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

pētnieks (Dr.)

ireta.cekse@lu.lv

Santa Čakire

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

sekretārs

santa.cakire@lu.lv

Arne Carlsen

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

viesprofesors

arne.carlsen@lu.lv

Austra Celmiņa-Ķeirāne

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

austra.celmina-keirane@lu.lv

Vineta Cibiņa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

vineta.cibina@lu.lv

Irina Cupere

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

irina.cupere@lu.lv