Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Māra Urdziņa-Deruma

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

asociētais profesors

mara.urdzina-deruma@lu.lv

Agris Dzilna

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

agris.dzilna@lu.lv

Dāvis Dreimanis

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

pasniedzējs

davis.dreimanis@lu.lv

Ilze Dalbiņa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

ilze.dalbina@lu.lv

Ilze Damberga

Psiholoģijas nodaļa

docents

ilze.damberga@lu.lv

Linda Daniela

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Pedagoģijas zinātniskais institūts

institūta direktors (fakultātes)
profesors
projekta vadītājs

67034835

linda.daniela@lu.lv

Ģirts Dimdiņš

Psiholoģijas nodaļa

profesors

girts.dimdins@lu.lv

Irina Direktorenko

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

asociētais profesors

irina.direktorenko@lu.lv

Santa Dreimane

Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniskais asistents

santa.dreimane@lu.lv

Aija Dudkina

Psiholoģijas nodaļa

asociētais profesors

aija.dudkina@lu.lv