Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Margarita Gavriļina

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors

margarita.gavrilina@lu.lv

Ieva Margeviča- Grinberga

Skolotāju izglītības nodaļa

asociētais profesors

ieva.margevica-grinberga@lu.lv

Ausma Golubeva

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

ausma.golubeva@lu.lv

Silvija Geikina

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

silvija.geikina@lu.lv

Anita Grūbe

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

anita.grube@lu.lv

Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

vadošais pētnieks
docents

67034838

manuels.fernandezs@lu.lv

Viktorija Gaina

Psiholoģijas nodaļa

zinātniskais asistents

viktorija.gaina@lu.lv

Anda Gaitniece-Putāne

Psiholoģijas nodaļa

docents

anda.gaitniece-putane@lu.lv

Ilona Gehtmane-Hofmane

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

ilona.gehtmane-hofmane@lu.lv

Andrejs Geske

Izglītības pētniecības institūts
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

institūta direktors (fakultātes)
profesors

67034836

andrejs.geske@lu.lv

Līva Goba-Medne

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektora p.i.

liva.goba-medne@lu.lv

Aija Grāvīte

Studiju servisa centrs

centra vadītājs

67034813

aija.gravite@lu.lv

Ligita Grigule

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

ligita.grigule@lu.lv

Andris Grīnfelds

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

67034836

andris.grinfelds@lu.lv

Daiga Kalēja-Gasparoviča

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docenta p.i.

daiga.kaleja-gasparovica@lu.lv