Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Ilze Ivanova

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

67034837

ilze.ivanova@lu.lv

Anita Ieriķe

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

anita.ierike@lu.lv

Vineta Inberga

Psiholoģijas nodaļa

projekta pasniedzējs

vineta.inberga@lu.lv

Ingrīda Irbe

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

ingrida.irbe@lu.lv

Andra Irbīte

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

andra.irbite@lu.lv