Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Marina Sokola-Nazarenko

Psiholoģijas nodaļa
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

zinātniskais asistents
projekta koordinators

marina.sokola-nazarenko@lu.lv

Juris Nikiforovs

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

docents

juris.nikiforovs@lu.lv

Dita Nīmante

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

asociētais profesors

67034826

dita.nimante@lu.lv