Kontaktu meklētājs

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Ivars Austers

Psiholoģijas nodaļa
Psiholoģijas nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034834

ivars.austers@lu.lv

Ģirts Dimdiņš

Psiholoģijas nodaļa

profesors

girts.dimdins@lu.lv

Malgožata Raščevska

Psiholoģijas nodaļa

profesors

malgozata.rascevska@lu.lv

Sandra Beatrice Sebre

Psiholoģijas nodaļa

profesors

sandra.sebre@lu.lv

Guna Svence

Psiholoģijas nodaļa

profesors

guna.svence@lu.lv

Aija Dudkina

Psiholoģijas nodaļa

asociētais profesors

aija.dudkina@lu.lv

Aleksandrs Koļesovs

Psiholoģijas nodaļa

asociētais profesors

aleksandrs.kolesovs@lu.lv

Baiba Martinsone

Psiholoģijas nodaļa
Psiholoģijas nodaļa

asociētais profesors
projekta vadītājs

baiba.martinsone@lu.lv

Anika Miltuze

Psiholoģijas nodaļa

asociētais profesors

anika.miltuze@lu.lv

Ieva Bite

Psiholoģijas nodaļa

asociētā profesora p.i.

ieva.bite@lu.lv

Solvita Umbraško

Psiholoģijas nodaļa

vadošais pētnieks

solvita.umbrasko@lu.lv

Andra Vabale

Psiholoģijas nodaļa

pētnieks

andra.vabale@lu.lv

Viktorija Gaina

Psiholoģijas nodaļa

zinātniskais asistents

viktorija.gaina@lu.lv

Mihails Limonovs

Psiholoģijas nodaļa

zinātniskais asistents

mihails.limonovs@lu.lv

Marina Sokola-Nazarenko

Psiholoģijas nodaļa

zinātniskais asistents

marina.sokola-nazarenko@lu.lv

Inese Elsiņa

Psiholoģijas nodaļa

zinātniskā asistenta p.i.

inese.elsina@lu.lv

Maija Biseniece

Psiholoģijas nodaļa

docents

maija.biseniece@lu.lv

Ilze Damberga

Psiholoģijas nodaļa

docents

ilze.damberga@lu.lv

Anda Gaitniece-Putāne

Psiholoģijas nodaļa

docents

anda.gaitniece-putane@lu.lv

Laura Pirsko

Psiholoģijas nodaļa

docents

laura.pirsko@lu.lv

Alla Plaude

Psiholoģijas nodaļa

docents

alla.plaude@lu.lv

Inga Skreitule-Pikše

Psiholoģijas nodaļa

docents

inga.skreitule-pikse@lu.lv

Ieva Stokenberga

Psiholoģijas nodaļa

docents

ieva.stokenberga@lu.lv

Evija Strika

Psiholoģijas nodaļa

docents

evija.strika@lu.lv

Anda Upmane

Psiholoģijas nodaļa

docents

anda.upmane@lu.lv

Uldis Pāvuls

Psiholoģijas nodaļa

docenta p.i.

29229997

uldis.pavuls@lu.lv

Edmunds Vanags

Psiholoģijas nodaļa

lektors

edmunds.vanags@lu.lv

Marika Bērtule

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

marika.bertule@lu.lv

Iveta Krūmiņa

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

iveta.krumina@lu.lv

Inese Lapsiņa

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

inese.lapsina@lu.lv

Reinis Lazda

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

rl12089@lu.lv

Uģis Segliņš

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

ugis.seglins@lu.lv

Aiga Ukstiņa

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

aiga.ukstina@lu.lv

Reinis Upenieks

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

reinis.upenieks@lu.lv

Ieva Baumane

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

ieva.baumane@lu.lv

Ieva Everte

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

ieva.everte@lu.lv

Dace Landmane

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

dace.landmane@lu.lv

Sanita Šaitere

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

sanita.saitere@lu.lv

Vineta Inberga

Psiholoģijas nodaļa

projekta pasniedzējs

vineta.inberga@lu.lv

Baiba Upīte

Psiholoģijas nodaļa

metodiķis

67034814

baiba.upite@lu.lv