Kontaktu meklētājs

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Zanda Rubene

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034833

zanda.rubene@lu.lv

Rudīte Andersone

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

rudite.andersone@lu.lv

Linda Daniela

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

67034835

linda.daniela@lu.lv

Andrejs Geske

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

67034836

andrejs.geske@lu.lv

Andris Grīnfelds

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

67034836

andris.grinfelds@lu.lv

Ilze Ivanova

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

67034837

ilze.ivanova@lu.lv

Andris Kangro

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

andris.kangro@lu.lv

Iveta Ķestere

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

iveta.kestere@lu.lv

Irina Maslo

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

irina.maslo@lu.lv

Ivars Muzis

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

ivars.muzis@lu.lv

Sarmīte Tūbele

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

sarmite.tubele@lu.lv

Arne Carlsen

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

viesprofesors

arne.carlsen@lu.lv

Baiba Kaļķe

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

asociētais profesors

67034826

baiba.kalke@lu.lv

Dita Nīmante

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

asociētais profesors

67034826

dita.nimante@lu.lv

Antra Ozola

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

asociētais profesors

antra.ozola@lu.lv

Sanita Baranova

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

docents

67034893

sanita.baranova@lu.lv

Daiga Kalniņa

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

docents

daiga.kalnina@lu.lv

Rita Kiseļova

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

docents

67034829

rita.kiselova@lu.lv

Kaspars Kiris

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektors

kaspars.kiris@lu.lv

Linda Mihno

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektors

67034815

linda.mihno@lu.lv

Inese Urpena

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektors

inese.urpena@lu.lv

Līva Goba-Medne

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektora p.i.

liva.goba-medne@lu.lv

Māris Pavlovs

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektora p.i.

maris.pavlovs@lu.lv

Kārlis Valtiņš

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektora p.i.

karlis.valtins@lu.lv

Antoņina Jemeļjanenko

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

pasniedzējs

antonina.jemeljanenko@lu.lv

Inta Ļaudama

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

pasniedzējs

inta.laudama@lu.lv

Elza Sīpola

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

pasniedzējs

elza.sipola@lu.lv