Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja prof. Indra Odiņa un docenta p.i. Evija Latkovska 20.-21.novembrī piedalījās Erasmus+ projekta CREDIBLE (Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments) pirmajā seminārā Atēnās, Grieķijā.

Projekta CREDIBLE mērķis ir apzināt bērnu ar retajām slimībām iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību un sniegt metodisko atbalstu skolotājiem, izveidojot platformu skolotāju atbalstam darbā ar bērniem, kuriem ir reto slimību saslimšanas.

Projektā izstrādājamie produkti: atbalsta platforma skolotājiem, nedēļas kurss skolotājiem, kas pēc pilotēšanas būs tiešsaistes kurss, rokasgrāmata skolotājiem. Ir paredzēti arī 3 informatīvie pasākumi: Spānijā, Lielbritānijā un Rumānijā.

Projekta ilgums 2gadi.

Valensijas Universitātes vadībā projekta CREDIBLE komandu veido vēl 9 partneri:

Digitālo risinājumu organizācija Softspring (Spānija);
FEDER – Spānijas reto slimību federācija (Spānija);
CEFIRE – Inovāciju, profesionālās tālākizglītības un izglītības resursu centrs (Spānija);
Felix pirmsskola un sākumskola Valensijā (Spānija);
Glāzgovas pilsētas Dome (Lielbritānija);
Aštonas vidusskola (Lielbritānija);
Pefki sākumskola (Grieķija);
Rumānijas reto slimību nacionālā asociācija (Rumānija);
Latvijas Universitāte.

Dalīties