Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki profesore Indra Odiņa un docente Evija Latkovska, kā arī Latvijas Reto slimību alianses valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele 30.aprīlī piedalījās attālināti notiekošajā VI Reto slimību izglītības kongresā, ko organizēja Spānijas reto slimību federācija Feder. Kongresa ietvaros tika sniegta informācija arī par Erasmus+ projektu CREDIBLE (Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments), kurā Latvijas Universitāti pārstāv abas docētājas.

Projekta CREDIBLE mērķis ir apzināt bērnu ar retām slimībām iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību un sniegt metodisko atbalstu skolotājiem (projekta ilgums 2 gadi, iesaistītas desmit partnerorganizācijas no Spānijas (koordinētājvalsts), Grieķijas, Latvijas, Lielbritānijas un Rumānijas).

Projekta diseminācijas mērķis kongresa ietvaros bija popularizēt izstrādāto interaktīvo platformu skolotāju atbalstam darbā ar bērniem, kam ir retas slimības (atbildīgā projekta dalīborganizācija par konkrēto projekta materiālu ir digitālo risinājumu organizācija Softspring (Spānija). Minētajā platformā pedagogiem būs iespēja dalīties savos pedagoģiskajos novērojumos un labas prakses piemēros darbā ar bērniem, kam ir retas slimības, kā arī uzdot jautājumus par situācijām, kurās pedagogi vieni paši nespēj rast profesionālas un praktiskas atbildes, lai veiksmīgi strādātu ar bērniem, kam ir retas slimības. Visu dalībvalstu iesaistītie speciālisti cer, ka projekta rezultātā radītā iespēja skolotājiem komunicēt starptautiskā elektroniskā vidē paplašinās viņu iespējas iegūt un dalīties ar informāciju par labas prakses piemēriem par pedagoģisko darbu ar bērniem ar retām slimībām, tādejādi bagātinot savu profesionālo pieredzi.

Kongresā bija iespēja uzzināt, kā darbs ar reto slimību pacientiem izglītības jomā notiek Spānijā, Rumānijā, Skotijā, kāda loma šajā procesā ir pašiem bērniem un jauniešiem, viņu ģimenēm un skolotājiem. Vairāk par projektu https://erasmuscredible.eu/ vai projekta Facebook mājaslapā.

Informācija par Latvijas Reto slimību aliansi: www.facebook.com/retasslimibas.lv

 

Dalīties