Publicēti pirmie rezultāti no pētījuma par skolēnu mācību sekmēm un prasmēm COVID-19 pandēmijas un attālināto mācību laikā. Pētījuma galvenie secinājumi:

  • Analizējot skolēnu atzīmju izmaiņas četru semestru garumā no 2019.gada rudens līdz 2021.gada pavasarim, ir atklāts, ka kopumā vidējās atzīmes skolēniem šajā laikā ir pakāpeniski pieaugušas. Aptvertais laika posms ietvēra gan periodu pirms pandēmijas, gan laiku, kas tika pavadīts attālinātajās mācībās.
  • Atzīmju pieaugums gan nav vienmērīgs. Piemēram, 2020.gada nogalē “pandēmijas otrā viļņa” laikā atzīmes daļai skolēnu kritās, bet citiem saglabājās stabilas vai pat pieauga. Un šeit izšķiroša loma bijusi skolēnu spriešanas spējām un problēmrisināšanas prasmēm, kas darbojās kā aizsargfaktors – skolēni ar labākām prasmēm acīmredzot spēja veiksmīgāk pielāgoties un tikt galā ar mācībām pandēmijas laikā.
  • Kopumā pētījums parāda, ka skolēniem, kuriem bija augstākas prasmes, arī atzīmes visos semestros bijušas caurmērā augstākas. 
  • Skolēni paši ir norādījuši, ka visvairāk šajā laikā ar mācībām viņiem tikt galā palīdzēja pašvadības un pašorganizēšanās prasmes (kas ietver prasmes plānot savu laiku, disciplinēt sevi, ievērot noteiktu dienas kārtību un izveidot rutīnas, kas palīdz darbam). Kā ļoti nozīmīgus resursus jāmin regulāras fiziskas aktivitātes un atrašanās svaigā gaisā (gan treniņos, gan pastaigās), kā arī komunikācija ar vienaudžiem, kas notika gan ar mērķi mācīties un labāk izprast mācību vielu, gan ar mērķi socializēties un būt kopā.

Pētījums “Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvadības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā” Latvijas Universitātē sākās 2021.gadā un to veic psiholoģijas doktore, pētniece Liena Hačatrjana (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē). Pētījumā kopumā iesaistījās ap 1500 skolēni no 9., 10. un 11.klasēm un šobrīd publicēta rezultātu pirmā daļa par skolēniem, kas 2020./2021.mācību gadā mācījās 11.klasēs.

Pētījuma rezultātu pirmā daļa pieejama šeit: 


Papildus informācija par pētniecības projektu

ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4.kārtas projekta "Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvadības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/697) realizēšana uzsākta 2021.gada 1.janvārī.

Projekta mājaslapa ar aktuālo informāciju pieejama >>ŠEIT  

 

Dalīties