Publicēti 9.klašu skolēnu rezultāti par skolēnu sekmēm un prasmēm COVID-19 pandēmijas un attālināto mācību laikā.  

Pētījuma galvenie secinājumi:  

  • Skolēnu vidējā atzīme no 2019.gada rudens (pirms pandēmijas) līdz 2021.gada pavasarim pakāpusies no 6,25 uz 6,56 ballēm – tā secināts pētījumā, aprēķinot vidējo atzīmi no septiņu mācību priekšmetu vidējām atzīmēm (latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, ķīmija, fizika, bioloģija un ģeogrāfija). 
  • Tomēr atzīmju kāpums nav bijis vienmērīgs – 2020.gada rudenī (pandēmijas “otrajā vilnī”) bija vērojams statistiski nozīmīgs atzīmju kritums, pēc kura atkal sekoja atzīmju celšanās. 
  • Ar ko saistīts skolēnu atzīmju līmenis un rezultāti diagnosticējošajos darbos? Noteicoša loma bijusi skolēnu kognitīvajām jeb intelekta spējām un problēmrisināšanas prasmēm – skolēni ar labākām prasmēm spēja veiksmīgāk pielāgoties un tikt galā ar mācībām pandēmijas laikā.  
  • Rezultāti rāda arī, ka skolēniem, kas apmeklēja klātienes konsultācijas, ir zemākas atzīmes un rādītāji kognitīvo spēju testos, kas norāda un jau uzkrātām grūtībām un parāda, cik liela nozīme ir individuālam atbalstam ārkārtas apstākļos. 
  • Skolēni pētījumā ir norādījuši, ka pandēmijas laikā ar mācībām viņiem palīdzēja tikt galā dažādas plānošanas un pašorganizēšanās prasmes (gan plānot savu laiku, disciplinēt sevi, ievērot noteiktu dienas kārtību un izveidot rutīnas, kas palīdz darbam). 9.klašu skolēniem šajā laikā ļoti palīdzēja arī komunikācija ar saviem vienaudžiem – lai kopā mācītos, labāk izprastu mācību vielu un vienkārši socializēties un pabūt kopā. Kā ļoti nozīmīgu resursus jāmin arī fiziskas aktivitātes un atrašanās svaigā gaisā, ģimene, kā arī citi faktori. 
  • Devīto klašu absolventi 2021.gada maijā ļoti dažādi vērtēja pandēmijas ietekmi uz saviem lēmumiem par mācību turpināšanu pēc pamatskolas beigām. Daļai skolēnu attālinātās mācības neko šajos lēmumos neietekmēja – īpaši, ja skolēni nebija apsvēruši skolas vai dzīvesvietas maiņu, un plānoja turpināt mācības savā līdzšinējā skolā. Savukārt, skolēniem, kas bija domājuši mēģināt iestāties citā skolā vai doties uz citas pilsētas skolu, attālinātās mācības un pandēmija radīja grūtības un bažas. 

 


Pētījuma rezultāti par 9.klašu skolēniem pieejami ŠEIT


Papildus informācija par šo pētniecības projektu:   ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4.kārtas projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/697 notiek no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.jūnijam. Pētījumā “Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvadības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā” kopumā iesaistījās ap 1500 skolēni no 9., 10. un 11.klasēm. 


   

Dalīties