Ir pienācis brīdis, kad LU PPMF Izglītības pētniecības institūta pētnieki ir priecīgi izziņot PISA 2022 pētījuma rezultātus, tāpēc aicinām ikvienu interesentu piedalīties OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 pirmo rezultātu un secinājumu paziņošanas pasākumā, kas notiks š.g. 5.decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Rezultātu paziņošanu rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. 

Pasākumā uzzināsiet, kā Latvijai veicies PISA 2022 ciklā, kā pētījumu datus var izmantot skolā, kā arī OECD PISA 2025 ciklu un PISA 2018 sekundāro analīzi – interesantākos faktus un secinājumus.

Pasākuma darba kārtība 

Reģistrācija dalībai klātienes pasākumā

2022. gada pavasarī pētījumā piedalījās gandrīz 5400 Latvijas 15 gadus jauno skolēnu no 226 skolām. Šajā pētījuma ciklā lielāka uzmanība tika pievērsta matemātikas kompetencei, taču apkopoti dati arī par lasītprasmes un dabaszinātņu kompetenču sasniegumiem. Pētījums nozīmīgs arī tādēļ, ka mēra skolēnu prasmes viņu obligātās izglītības noslēguma posmā. Iepriekšējā 2018. gada ciklā Latvijas skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences bija OECD valstu vidējā līmenī (lasīšanā nedaudz zem vidējā, matemātikā – nedaudz virs). Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. OECD PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītprasmes un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. 

Dalību OECD PISA 2022 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti.

Dalīties