Izdots Latvijas Universitātes (LU) 81. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2023.

Ar rakstu krājumu iespējams iepazīties ŠEIT!

 

Dalīties