Erasmus+ studiju mobilitāte

Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. 
Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Minimālais studiju perioda termiņš ir trīs mēneši un maksimālais ir 12 mēneši. LU IZPF studenti tiek nominēti vienam studiju semestrim vai gadam.

Erasmus+ mobilitāte studijām tiek īstenota iepriekš noslēgtu Erasmus+ divpusēju līgumu ietvaros, kurus noslēdz individuāli katra LU fakultāte/nodaļa un kuros tiek fiksēts savstarpējais apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis akadēmiskajā gadā.

Kontaktpersona fakultātē:
Alise Oļesika
, Erasmus+ koordinētāja
E-pasts:  alise.olesika@lu.lv
Tālr. 67034846
PIeņemšanas laiki: otrdienās, ceturtdienās no 10.00-15.00
(Lūgums laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

Vēlies studēt ārzemēs Erasmus+  apmaiņas programmā?

 1. Izpēti LU IZPF mājas lapā (https://www.ppmf.lu.lv/studijas/erasmus vai LU https://www.lu.lv sadaļā Studijas ārzemēs) Erasmus+ ārvalstu augstskolu līgumu sarakstu atbilstoši jomai, kurā Tu studē.
 2. Izpēti sadarbības augstskolu piedāvājumu (studiju kursus, sadzīves apstākļus utt.) un, ja rodas kādi jautājumi, sazinies ar izvēlētās augstskolas koordinatoru, lai noskaidrotu vajadzīgo!
 3. Pārrunā savus plānus ar studijas programmas direktoru – pastāsti, kādus kursus vēlies apgūt Erasmus+ izvēlētajā sadarbības augstskolā, un studiju programmas direktors Tev pateiks, vai šos kursu varēs pielīdzināt (izvēlētajiem kursiem ir jābūt maksimāli līdzīgiem ar LU IZPF kursiem attiecīgajā studiju semestrī).
 4. Izlem, kura sadarbības augstskola Tev ir visatbilstošākā, un aizpildi pieteikšanās dokumentus (pieteikuma anketu un studiju programmas direktora rekomendāciju). Dokumentu veidlapas atrodamas https://www.ppmf.lu.lv/studijas/erasmus.
 5. Dokumentus (kā arī video) iesniedz IZPF koordinatorei sūtot uz e-pasta adresi alise.olesika@lu.lv, iesniedzot vēlāk oriģinālus.
 6. Pēc nominācijas dokumentus  kārtosi sadarbojoties ar LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļu.
 7. Pēc līguma parakstīšanas pirms došanās uz ārvalstīm saņemsi avansu 90% Erasmus+ ikmēneša stipendijas apmērā.
 8. Studijas -> Prieki  un piedzīvojumi -> Atgriešanās LU IZPF.
 9. Pēc atgriešanās dalies par pieredzēto ar citiem LU IZPF studentiem!

Piesakies!

Jautājumi? e-pasts: alise.olesika@lu.lv
P.S. Piesakies arī ERASMUS+ praksei

Students var pretendēt uz Erasmus+ mobilitātes stipendiju, ja:

 • studējošais sekmīgi pabeidzis vismaz pamatstudiju līmeņa pirmo studiju gadu;
 • studējošais ir reģistrēts studijām LU studiju programmā;
 • studējošajam nav akadēmisko vai studiju maksas parādu;
 • studējošais var apliecināt labas svešvalodu zināšanas.

Viena studiju cikla ietvaros students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.

ERASMUS+ programmas mobilitātes organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē ()

Iesniedzamie dokumenti:

1) Pieteikuma anketa ()

2) Rekomendācija no studiju programmas direktora studijām/praksei ārzemēs ()

3) Video ieraksts līdz 5 min, kurā pretendents stāsta īsumā par sevi, savu motivāciju un izvēli studijām Erasmus programmā

Pēc apstiprināšanas - Iesniegums dekānam par Erasmus studijām ()