Summa ir pārskats, kopsavilkums, kaut kas, kas satur galvenās idejas, kaut kas, kurā nav nesvarīgu detaļu vai kaitinošu sīkumu… Viss ir svarīgs, viss ir saskaitāms. Un veido esenci. Saskaitīšana ir vienīgā darbība, ar kuru var veikt tik dažādu gadu, dažādu autoru, dažādu paņēmienu un tehniku, pasaules uzskatu un vērtību saskaitīšanu. Un tās rezultātā iegūt kopumu.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 40 gadu jubilejai veltītajā izstādē ir redzams šāds kopums. To veido bijušo un esošo mākslas pasniedzēju radošie darbi. Kopumā 40. Tie veido skaidru, precīzu un fundamentālu Latvijas Universitātes mākslas pedagoga raksturojumu.

Bet no SUMMAS – kas ir viss redzamais – var spriest par neredzamo, kas ir vēl svarīgāks. Var spriest par tiem 2000 studentiem, kuri bijuši šo 40 gadu laikā šī redzamā tuvumā un ietekmē. Neredzamais ir tas SUMMAS PVN, kas pateicoties katram vienam no esošajiem un visiem bijušajiem pasniedzējiem, ir veidojis mūsu studentu pasaules uzskatu, profesionālo prasmi un kompetenci.
 

KOMPETENCI VEIDO SEPTIŅI SKAISTUMA PRINCIPI: 

1. SAMĒRS
Skaistumu veido pareizs samērs, jo jutekļi tīksminās par lietām, kam piemīt pareizas proporcijas

2. SPOZME
Skaistumu veido gaišums jeb spozme, jo par skaistām sauc lietas dzidrās un košās krāsās

3. ATBILSTĪBA MĒŖKIM
Katrs mākslinieks tiecas piešķirt savam darbam vislabāko izkārtojumu, taču nevis vienkārši vislabāko, bet atbilstoši tā mērķim

4. FORMA
Formai un matērijai vienmēr ir jābūt samērīgām un pēc dabas savstarpēji atbilstošām, jo ikviena darbība notiek attiecīgajā matērijā

5. MORĀLAIS SKAISTUMS
Tāpat arī garīgais skaistums ir rodams tajā, ka cilvēka izturēšanās vai rīcība gūst samēru atbilstoši saprāta garīgajam spožumam 

6. MIJIEDARBĪBA
Līdzīgi kā daudzi akmeņi sader cits ar citu, un no tiem rodas nams, tāpat arī visas universa daļas saderīgi izskaidro tā pastāvēšanu, un tā paša iemesla dēļ ir sakāms, ka skaistums rodas ne tikai no tā, ka ikviena lieta paliek nemainīga, bet arī no tā, ka tās visas savienojas vienotā kopumā, katra atbilstoši savām īpašībām

7. CLARITAS
… skaistuma jeb rotas būtību vienlīdz veido spozme un pareizs samērs, patiesi viņš apgalvo, ka Dievs ir skaists «kā visa saskaņas un košuma cēlonis». Tāpēc ķermeņa skaistums ir redzams, kad cilvēka locekļi ir samērīgi un miesa staro pareizajā krāsā

Toms no Akvīnas Tommaso d’Aquino, 1225-1274, Teoloģijas summa, 1265–1274
Citēts no “Skaistuma vēsture”, sast. U. Eko


Dalībnieki