No 25.februāra līdz 25.maijam Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē norisinājās projekts “Studentu mākslas darbu izstāžu vieta”. Projekta laikā studenti izvēlējās, atrada, noformēja un iekārtoja trīs sienas, kas atrodas fakultātes vecajā korpusā pa labi no ieejas.

Izstāžu vietā, kas iekārtota trīs sienu platībā, būs apskatāmi studentu darbi vizuālajā mākslā. 

Projektu novērtēja kā labu ideju studiju vides pilnveidei un to atbalstīja profesionālās bakalaura studiju programmas "Skolotāja" direktors un apakšprogrammas "Vizuālās mākslas skolotājs" vadītājs, profesors Vladimirs Kincāns un fakultātes izpilddirektore Silvija Puriņa. Tāpēc visi finansiālie izdevumi studentu mākslas darbu izstāžu vietas iekārtošanai tika sponsorēti no fakultātes budžeta līdzekļiem.

Projekta komanda – Kristīne Miķelsone, Marija Šmite, Gunta Fišere, Laura Stabulniece, Aiva Ausekle un Aleksejs Lukjančikovs.

Kā pirmie mākslas  sienu atklāja pedagoga Jura Utāna "Vizuālās mākslas skolotājs" 3.kursa studenti – Jānis Trukšāns, Kristīne Miķelsone, Gunta Fišere, Laura Stabulniece, Monta Melne un Linda Krišāne. Skatītāju vērtējumam atvērta izstāde “Portretu studijas gleznošanā”

Projekts sagatavots studiju kursa “Projektu vadība izglītībā” ietvaros.

Dalīties