2020. gada 20. aprīlī, plkst. 10.00 – 11.30 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes e-studiju vidē, izmantojot Microsoft Teams rīku, notiks docenta amata izglītības zinātnēs, nozaru pedagoģijas apakšnozarē pretendentes Evijas Latkovskas atklātā semināra nodarbība „Pelnrušķītes stāsts angļu valodas aspektu mācību metodikas kontekstā jeb kad gramatikas un vārdu krājuma apguves procesā savu vietu meklē izruna” (‘Cinderella Story in the Context of Teaching/ Learning Methodology of EFL Aspects or When in the Process of Learning Grammar and Vocabulary Pronunciation Tries to Find Its Place’) profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammas „Angļu valodas skolotājs” 2. kursa studentiem un apakšprogrammu „Vācu valodas skolotājs”, „Informātikas un programmēšanas skolotājs”, „Sākumizglītības skolotājs” un „Kulturoloģijas skolotājs” 3.kursa studentiem studiju kursā „Angļu valodas aspektu mācību metodika” (PedaPI34). 

Ja vēlaties tik uzaicināti uz nodarbību kā viesi, lūdzu piesakieties evija.latkovska@lu.lv 

Dalīties