Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 29. aprīlī divas nodaļas turpinās darbu jaunu nodaļas vadītāju vadībā. 

2020. gada 6. aprīlī Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Dome vienbalsīgi par Psiholoģijas nodaļas vadītāju ievēlēja docenti dr. psych. Ievu Stokenbergu un par Skolotāju izglītības nodaļas vadītāju docentu dr. sc.admin Ilvi Ābeļkalnu.

 

Dalīties