18.februārī LU 79. starptautiskās zinātniskās konferencē sekcijā "Izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai", piedaloties vairāk kā 70 klausītājiem, tiešsaistē novadīts seminārs “Mans HUB” – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, datu bāze iekļaujošai izglītībai” (skatīt konferences apakšsekcijas programmu šeit).

2019. gada 31. janvārī Latvijas Universitātes pētnieki kopā ar sadarbības partneriem no Beļģijas, Bulgārijas, Austrijas un Kipras uzsāka ERASMUS+ projektu “Mans HUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN).

Projekta ietvaros pēc gada intensīva darba ir izstrādāta digitālā vietne, kurā apkopoti, kategorizēti un sistematizēti materiāli (teorētiskie, metodiskie, didaktiskie), un labās prakses piemēri par iekļaujošās izglītības jautājumiem.

LU konferences laikā George Milis, nevalstiskās organizācijas “Eurocy Innovations Ltd”(Kipra) pārstāvis, novadīja praktisku semināru par izstrādātās datu vietnes izmantošanas iespējām.

Semināra sākumā Georgs Milis rosināja klausītājus aizdomāties, kā viņi parasti meklē atbalsta materiālus vai kādus citus materiālus par iekļaujošās izglītības jautājumiem. Tāpat norādīja, ka skolotāji visā Eiropā saskaras ar līdzīgām grūtībām – atrast tādu materiālu, kas palīdz risināt dažādus ar iekļaujošo izglītību saistītus jautājumus praksē. Svarīgi, lai meklēšanai nav jāvelta daudz laika, lai nepieciešamo materiālu ir iespēja atrast ātri un tam ir viegli piekļūt. Tagad lai šo problēmu risinātu, ir izveidota vienota datu vietne, kurā skolotājs, students, atbalsta speciālisti un citi interesenti, piemēram, vecāki, varētu viegli piekļūt pie nepieciešamiem materiāliem iekļaujošās izglītības sekmēšanai.

Izveidotā datu vietne dod iespēju viegli un ātri piekļūt daudzveidīgiem materiāliem, kā arī pašiem skolotājiem, studentiem, atbalsta personāla pārstāvjiem iesaistīties šīs vietnes papildināšanā. Lietotājam tiek nodrošināta brīvpieeja materiālu izmantošanai vairākās valodās. Pašlaik ir brīvpieeja angļu valodā, taču drīzumā būs arī latviešu valodā. Saite uz vietni (angļu versiju) šeit.

Semināra dalībniekiem bija iespēja praktiski izmēģināt piekļuvi vietnei un arī uzdot semināra vadītājam neskaidros jautājumus. Semināra dalībnieki ļoti augstu novērtēja šādu iespēju, kā arī pašu datu vietni.

Dalīties