Publicēti pirmā pilotpētījuma rezultāti pēcdoktorantūras pētniecības projekta „Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvadības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/697) ietvaros.

Pilotpētījuma mērķi bija saprast, kādas prasmes un ieradumi palīdz skolēniem tikt galā attālināto mācību laikā un kas skolēniem traucē un rada grūtības, kā arī izpētīt skolēnu pašnovērtētās problēmrisināšanas prasmes un pašvadības prasmes, un mācību snieguma rādītājus par pēdējiem trim semestriem (tai skaitā vērtējumus pirms COVID-19 pandēmijas). Pilotpētījums tika veikts arī ar mērķi precīzāk un mērķtiecīgāk sagatavot aptaujas un metodoloģiju projekta ietvaros paredzētajiem tālākajiem pētījumiem.

COVID-19 pandēmija un ar to saistītās attālinātās mācīšanās nesušas daudz izaicinājumu gan skolu līmenī, gan indivīdu – skolēnu – līmenī. Skolēniem bija jāpielāgojas salīdzinoši daudz individuālākam un pašu plānotam mācību procesam, ar mazāku tūlītēju atbalstu un vadību šī procesa laikā, kas nenoliedzami prasīja pielietot un attīstīt dažādas vispārīgās prasmes, piemēram, plānot un organizēt savu laiku un pienākumus, un tikt galā ar dažādām ikdienas grūtībām. Šī pilotpētījuma ietvaros 358 skolēnu izlasē (9.-12.klases) tika analizēti gan aspekti, kas skolēniem ir traucējuši, gan palīdzējuši tikt galā ar attālināto mācību procesu COVID-19 laikā.

Pirmā pilotpētījuma rezultātu ziņojums pieejams šeit.

Dalīties