7. un 8.oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) docētājas prof. Indra Odiņa un doc. Evija Latkovska, kā arī asistents Mustafa Kavak uzņēma viesus no Spānijas, Rumānijas un Grieķijas. 7.oktobrī PPMF telpās un 8.oktobrī LU Dabas mājā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, notika darba seminārs KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA201 – Strategic Partnerships for school education projektā CREDIBLE (Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments – Bērnu ar retajām slimībām iekļaušanaš iespējas mācību vidē). Darba seminārā attālināti piedalījās projekta partneri no Lielbritānijas.

Projekta darba seminārā tika aktualizēti nepieciešamie uzlabojumi izstrādātās interaktīvās platformas produktīvai darbībai. Tā paredzēta skolotāju atbalstam darbā ar bērniem, kam ir retas slimības. Atbildīgā projekta dalīborganizācija par konkrēto projekta materiālu ir digitālo risinājumu organizācija Softspring (Spānija). Minētajā platformā pedagogiem būs iespēja dalīties savos pedagoģiskajos novērojumos un labas prakses piemēros darbā ar bērniem, kam ir retas slimības, kā arī uzdot jautājumus par situācijām, kurās pedagogi vieni paši nespēj rast profesionālas un praktiskas atbildes, lai veiksmīgi strādātu ar bērniem, kam ir retas slimības.

Otrs semināra uzdevums bija vienoties par kritērijiem un informācijas būtību skolotājiem paredzētā informatīvā rokasgrāmatā, kas ilustrētu pedagoģiskās iespējas iekļaut mācību vidē tos bērnus, kuru reto slimību diagnoze viņiem ļauj piedalīties mācību procesā. Atbildīgās projekta dalīborganizācijas par rokasgrāmatas izveidi ir Valensijas Universitāte (Spānija) un LU, tādēļ projektā ir iesaistītas arī PPMF docētājas asoc. prof. Ieva Margeviča-Grinberga un lekt. Egija Laganovska, kuru zināšanas, pieredze un kompetence palīdzēs rokasgrāmatas izveidē.

Visu dalībvalstu iesaistītie speciālisti cer, ka projekta rezultātā radītā informatīvā rokasgrāmata un iespēja skolotājiem komunicēt starptautiskā elektroniskā vidē paplašinās viņu iespējas iegūt un dalīties ar informāciju par labas prakses piemēriem par pedagoģisko darbu ar bērniem ar retām slimībām, tādejādi bagātinot savu profesionālo pieredzi.

Projekta dalībnieki arī cer uz tikšanos klātienē Valensijas Universitātātē 2022.gada janvārī, kad projektā izstrādāto platformu un rokasgrāmatu varēs pārbaudīt darbībā skolotājiem paredzētā profesionālās pilnveides kursā.

Projekta mājsalapa: https://erasmuscredible.eu/
Projekta Facebook lapa šeit.

Dalīties