No 2019. gada 31. janvāra līdz 2022. gada 30. janvārim LU PPMF PZI pētnieku grupa kopīgi ar sadarbības partneriem Bulgārijā, Kiprā un Beļģijā ir īstenojusi projektu ,,MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Projekta partneri ir apkopojuši starptautiskajā praksē pārbaudītus materiālus iekļaujošās izglītības īstenošanai dažādās izglītības pakāpēs.

Šo materiālu anotācijas pieejamas angļu, latviešu, bulgāru, grieķu un flāmu valodās MyHUB repozitorijā. Projektā ir izveidota rokasgrāmata “Kā stiprināt iekļaujošu izglītību skolās?”, kurā apkopota informācija par iekļaujošās izglītības principiem un situāciju projekta valstīs. Videoierakstā Rīgas Stradiņa Universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore un vadošā pētniece Nora Jansone-Ratinika dalās savā pieredzē iekļaujošās izglītības jomā un pauž viedokli par MyHUB materiāliem. Pašlaik viņas galvenās interešu jomas ir akadēmiskā personāla tālākizglītība, inovāciju pētniecība, studiju kvalitātes analīze un uzlabošana. Nora uzskata, ka iekļaujošā izglītība būtiski uzlabo studiju kvalitāti, tāpēc to ir vērts pētīt un tās kvalitāti novērtēt.

Nora ir iesaistīta iekļaujošās izglītības politikas veidošanā, kā arī tālākizglītības mācību organizēšanā, ikdienā cieši sadarbojas ar LU kolēģiem un citiem iekļaujošās izglītības ekspertiem. Nora un viņas kolēģi izmanto MyHUB projektā izstrādāto rokasgrāmatu un repozitoriju iekļaujošās izglītības institucionālās politikas pilnveidošanā, dažādu didaktisko materiālu izstrādē, studiju procesa uzlabošanā un tālākizglītībā. Viņa uzskata, ka MyHUB repozitorijā apkopotie materiāli sniedz bagātīgu ieskatu pasaules praksē un ļauj pilnveidot ikviena interesenta izpratni par iekļaujošās izglītības iniciatīvām, kā arī piedāvā praktiskus, pielietojamus rīkus un metodikas iekļaujošas izglītības prakses uzlabošanai. Viņa rekomendē MyHUB projektā apkopoto materiālu daudzveidīgu izmantošanu augstākajā izglītībā. Noderīgu informāciju atradīs ikviens - gan studenti, gan docētāji, gan administrācija.

Dalīties