No 11. līdz 15. maijam Latvijas Universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notiks 6. Starptautiskā viesprofesoru nedēļa, kuru organizē LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļa.

Starptautiskās nedēļas pasākumos piedalīsies 22 vieslektori no 11 valstīm: ASV, Austrijas, Čehijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Bulgārijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas, pārstāvot 11 universitātes.
Vieslektori prezentēs savas universitātes, pētījumus un projektu iniciatīvas.

6. Starptautiskās viesprofesoru nedēļas prezentāciju kopskaits: 34.

Konferences programma.

Kontaktinformācija: Dr.paed., asoc.profesore Indra Odiņa, e-pasts: indra.odina@lu.lv

Dalīties