Š.g. 27.jūlijā mūžībā devies mūsu kolēģes Ingrīdas Irbes vīrs, mūsu bijušais kolēģis, Latvijas Universitātes Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātes docētājs (1995 - 1997),  valodnieks, terminologs, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas vadītājs (līdz 2015.gadam) un Ventspils Augstskolas profesors Juris Baldunčiks.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingrīdai, viņas ģimenei un visiem, kas pazina Juri Baldunčiku kā savu kolēģi un draugu.


Atvadīšanās no profesora Jura Baldunčika notiks 5. augustā plkst.13:00 1. Meža kapu kapličā.

 

Dalīties