LU 78. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

CILVĒKS, TEHNOLOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE

Rīga, Latvija, 3. februāris 2020

KONFERENCES NORISES VIETA

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija

KONFERENCES DARBA FORMAS

Plenārsēde
Paralēlās sekciju sēdes

KONFERENCES TEMATIKA

 1. Inovatīvais pirmsskolas un sākumizglītības pedagoģiskajā procesā.
  10.februārī, 10.00 - 14.50, 230.telpa
 2. Psiholoģija.
  11.februārī, plkst.10.00, 100. un 100a telpa
 3. Iekļaujošā izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai.
  11.februārī, 9.30-12.00, 325. telpa
 4. Māksla. Dizains. Tehnoloģijas. Izglītība.
  12.februārī, 10.00 – 16.00, 100. un 100a telpa
 5. Augstskolas pedagoģija: jauni izaicinājumi studiju procesā.
  14.februārī, 9.00 – 18.00, 310e telpa
 6. Valoda un literatūra izglītības kontekstā. 3.februārī
 7. Sociālā pedagoģija. 3.februārī
 8. Plenārsēde. Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte 3.februārī
 9. Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte. 31.janvārī
 10. Izglītības vadība. 31.janvārī

KONFERENCES DARBA VALODAS

Latviešu un angļu

PIETEIKŠANĀS KONFERENCEI

Pieteikties konferencei iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu elektroniski ŠEIT.

MANUSKRIPTA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Manuskripts (5-8 lappušu apjomā) angļu valodā, noformēts atbilstoši izvirzītajām prasībām, elektroniskā formā (uz sekcijas vadītāja  e-pastu) jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. maijam.

Katrs manuskripts, kas iesniegts līdz 2020. gada 30.maijam, tiks anonīmi recenzēts, izvērtējot tā kvalitāti un oriģinalitāti. Pēc recenzentu un Redakcijas padomes atzinuma manuskripti tiks publicēti Konferences rakstu krājuma sadaļā „Zinātniskie raksti” vai „Konferences referāti” (par raksta saturu atbild autors). Autori tiks informēti par raksta pieņemšanu publicēšanai līdz 2020. gada 30.jūnijam.

PUBLIKĀCIJA

Divu recenzentu anonīmi recenzēti un rekomendēti raksti pēc konferences tiks apkopoti konferences rakstu  krājumā (elektroniskā formātā).

 

Konferences akadēmiskā plenārsēde notiks 2020.gada 7.februārī.

LU 78.starptautiskā zinātniskā konference notiks no 2020.gada janvāra līdz martam.
Officiālā mājaslapa: 
https://www.konference78.lu.lv/