Prakse studiju laikā ir nozīmīga studiju programmas sastāvdaļa. Prakses ir daudzveidīgas un dažādas - gan pēc to ilguma, gan veicamajiem uzdevumiem. To nosaka studiju programmas specifika un saturs: pedagoģiskā prakse, vērošanas prakse, u.c.
Piesakoties praksei, studentam jāaizpilda PIETEIKUMA ANKETU un IESNIEGUMU sadarbībā ar prakses mentoru (prakses vadītāju).

Studentus aicinām apskatīt sadaļu Darba piedāvājumi ar iespējamām prakses vietām.

Latvijas Universitātes studējošo prakses organizēšanas kārtība ()

Līguma par studējošo prakses nodrošināšanu paraugs (­­­)
Līguma par studējošo prakses nodrošināšanu paraugs - E-parakstīšanai (­­­)

Līguma par studējošo prakses nodrošināšanu paraugs angļu valodā ()

MSP “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībā" prakses nolikums ()

1. līmeņa studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” prakses nolikums ()

PBSP “Skolotājs” prakses nolikums ()

PBSP “Sākumizglītības skolotājs” prakses nolikums ()

Pieteikuma anketa "PRAKSE"  1.līmeņa PSP "Pirmsskolas skolotājs"

!Pilna laika klātienes studenti no 2024. gada pavasara piesakās prakses vietām EDY365.com platformā! 

Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) - E-parakstīšanai


Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar kontaktpersonu fakultātē:

Tatjana Kosireva, LU PPMF Studiju servisa centra vecākā lietvede
E-pasts: tatjana.kosireva@lu.lv
Tālrunis: 67034828
Telpa: 202

!Pieteikšanās prakses vietām EDY365.com platformā!­

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar :

Elīna Biezā, studiju metodiķe, e-pasts: elina.bieza@lu.lv, tālr.67034824, 202. telpa.
Indra Odiņa, PBSP "Skolotājs" programmas direktore, e-pasts: indra.odina@lu.lv 

 

Apakšprogrammas:

  • Angļu valodas skolotājs (204K9)
  • Datorikas skolotājs (204KB)
  • Dabaszinātņu skolotājs (204K6)
  • Latviešu valodas un literatūras skolotājs (204K4)
  • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs (204KC)
  • Krievu valodas un literatūras skolotājs (204K7)
  • Matemātikas skolotājs (204K5)
  • Sociālo zinību un vēstures skolotājs (204K8)
  • Vācu valodas skolotājs (204KA)

Prakšu vadītāji:

Skolotāja prakse I 
Indra Odiņa, Dr.paed., prof.
Agnese Mālere

Skolotāja prakse II
Indra Odiņa, Dr.paed., prof.
Agnese Mālere

 

 

PLK studentiem no 2024. gada pavasara semestra pieteikšanās EDY365.com platformā.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar kontaktpersonu fakultātē:

Ineta Būdniece, LU PPMF Studiju servisa centra vecākā lietvede
E-pasts: ineta.budniece@lu.lv
Tālr.: 67034823
Telpa: 202

Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 

Prakses nolikums
Pieteikuma anketa
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 
(­­­)
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) (­­­ E-parakstīšanai

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar studiju programmas direktori:

Linda Daniela, prof., dekāne
E-pasts: linda.daniela@lu.lv 

vai kontaktpersonu fakultātē:

Rihards Pelnēns, LU PPMF Studiju servisa centra metodiķis
E-pasts: rihards.pelnens@lu.lv 
Tālrunis: 67034845
Telpa: 417