Ziņas

15. Starptautiskā viesprofesoru nedēļa un 23. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference

Sarunu pēcpusdiena topošajiem pedagogiem

Ingunas Karlsones atklātā nodarbība "Ēku tipoloģija - sabiedriskā ēdināšana"

Edmunda Vanaga atklātā lekcija “Kā digitālo tehnoloģiju lietošana saistīta ar akadēmiskajiem

Ievas Bites atklātā lekcija "Relaksācijas, vizualizācijas un apzinātības metodes"

Aleksandra Koļesova atklātā lekcija "Populācijas neviendabīguma izpēte šķērsgriezuma pētījumos”

Valsts pētījumu programmā (VPP) Izglītība pētnieku grupa no Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes izstrādās akadēmiskā personāla kompetences modeli kompetences vērtēšanai un pilnveidei

VPP “Izglītība” projekta pētnieces piedalās IZM darbseminārā par starpnozaru sadarbību pieaugušo prasmju datu tālākizmantošanā

Uzsākts darbs projektā “Anxiety Free Mathematics Education with Robotic Applications in Blended Learning”

Aicina skolotāju programmu absolvenuts uz informatīviem tīmekļsemināriem par atbalstu Indukcijas gadā

“Mācītspēks” skolotāja: manas vērtības ir cieņa, centība un sadarbība

VPP “Izglītība” projekta pētnieces piedalās seminārā par efektīvu izglītības politikas ietekmes novērtēšanas metodoloģiju

Aicina 18. aprīlī uz informatīvu tīmekļsemināru par izziņotajiem grantu konkursiem

Jaunās skolotājas stāsta par savu pieredzi Indukcijas gadā

Vācu valodas mēnesis 2024

Klāva Ēveļa seminārs "Tehnoloģiju izmantošana psiholoģijas un starpdisciplināros pētījumos: izaicinājumi un iespējas"

Anastasijas Metlovas seminārs "Tehnoloģiju izmantošana psiholoģijas pētījumos"

23. Starptautiskā studentu pētījumu konference “Global Minds, Grounbreaking Finds”

Izstāde "Kaut kur ārā"

Aicinām pedagogus apgūt jaunu programmu "Bērnu un jauniešu iesaiste fiziskajās aktivitātēs; atbalsta metodes un to pamatprincipi veselības un sportiskā snieguma veicināšanai"

Iekāp studenta piedzīvojumos – “Studenta kurpēs” jau aprīlī!

Uzsāktas mācības programmā “Garīgās veselības veicināšana skolās”.  

LU Rakstu mājas korē pacelts spāru vainags

Stipendijas “Starp mums ir ķīmija!” fonds palielināts līdz 135 000 eiro; aicina pieteikties jaunos ķīmijas un bioloģijas skolotājus

Tikšanās ar Kanādas Svešvalodu asociācijas speciālisti Trišu Kolbēru 

Vēl līdz nedēļas beigām var pieteikties dalībai “Mācītspēks” darba vidē balstītajām studijām

Aspazijas dzejas burvība un tulkojumu sarežģītība virtuālajā izstādē “Aspazīšana”

Skolotāja komunikācijas forma ir viens no veiksmīgas pedagoģijas pamatnosacījumiem

Izveidos studiju kursu pedagogiem “Seksuālā izglītošana: starptautiskā pieeja”

Mīļi sveicam starptautiskajā sieviešu dienā